Хэвлэх DOC Татаж авах
ЭРДЭНЭМАНДАЛ СУМЫН МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН  ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ  ТУХАЙ

АРХАНГАЙ АЙМАГ

ЭРДЭНЭМАНДАЛ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр                                                                                                                     Дугаар 05                                                                                                                                              Өлзийт

 

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН

ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ  ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2.Д, 25 дугаар зүйлийн 25.1, Захиргааны ерөнхий хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.5, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 6.2 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Тус сумын нутаг дэвсгэрт байгаа малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

2.Тогтоолыг “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д бүрэн эхээр бүртгэгдсэний дараа 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

3.Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Н.Лхагвадорж/-д үүрэг болгосугай.

4.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 11 тоот тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

ИТХ-ЫН ДАРГА                                       Л.ГАНСҮХ