Хэвлэх DOC Татаж авах
ХАЙРХАН СУМЫН МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН  ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

АРХАНГАЙ АЙМАГ

ХАЙРХАН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр                                                                                                                                                 Дугаар 05                                                                                                                   Уу-булан

 

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН

ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2, Татварын ерөнхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, 6.4 дэх заалтуудыг үндэслэл болгон иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит бус хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

1.Малын тоо толгойн албан татварын жилд ногдуулах хэмжээг хавсралтаар батласугай.

 2.Тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Л.Чойжжанцан/-д үүрэг болгосугай.

 

 ДАРГА                  Х.ЭНХБОЛД