Хэвлэх DOC Татаж авах
ХАНГАЙ СУМЫН МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙД НОГДОХ АЛБАН  ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

АРХАНГАЙ АЙМАГ

ХАНГАЙ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр                                                                                                                                          Дугаар 05                                                                                                    Хунтнуур

 

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙД НОГДОХ АЛБАН

ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын  Засаг захиргаа,  нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний  удирдлагын тухай  хуулийн  18 дугаар зүйлийн 18.1.2 “д” дэх заалт, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 6.2, 6.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит бус хуралдаанаас ТОГТООХ  нь:

Нэг.Малчин мал бүхий этгээдийн малын тоо толгойн  албан татварыг                           

-Адуу 1000 төгрөг

-Үхэр 800 төгрөг

-Хонь 300 төгрөг

-Ямаа 500 төгрөг

-Тэмээ 0 төгрөг байхаар тогтоосугай.

Хоёр.Албан татварын хэмжээг тогтоосон тогтоолыг хэрэгжүүлэн ажиллахыг сумын Засаг дарга /Д.Өрнөхбаяр/-д үүрэг болгосугай.

 

 

ХУРЛЫН ДАРГА                             Я.БАЯРАА