Хэвлэх DOC Татаж авах
Прокурорын тангараг өргөх ёслолын  журам батлах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

 

 

2018 оны 01 дүгээр

сарын 31-ний өдөр

Дугаар 07

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

                                                                       

 

                                                                                               

Прокурорын тангараг өргөх ёслолын

журам батлах тухай

 

 

          Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Прокурорын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

 

1. "Прокурорын тангараг өргөх ёслолын журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

2. Энэ зарлиг гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” (Прокурорын тангараг өргөх ёслолын журам) Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2002 оны 125 дугаар зарлигийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

 ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

ХАЛТМААГИЙН

     БАТТУЛГА