Хэвлэх DOC Татаж авах
Прокурорын зэрэг дэв тогтоох, олгох  журам батлах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

 

2018 оны 01 дүгээр

сарын 31-ний өдөр

Дугаар 08

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

                                                                       

                                                                                               

Прокурорын зэрэг дэв тогтоох, олгох

журам батлах тухай

 

 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Прокурорын тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

 

1. "Прокурорын зэрэг дэв тогтоох, олгох журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

2. Энэ зарлиг гарсантай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2002 оны 148 дугаар зарлигийн 3 дугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

 ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

ХАЛТМААГИЙН

     БАТТУЛГА