Хэвлэх DOC Татаж авах
ТАРИАТ СУМЫН МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН  ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН

ТАРИАТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр                                                                                                                                              Дугаар 12                                                                                                                          Хорго

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН

ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ийн”д”, 25 дугаар зүйлийн 25.1, Татварын ерөнхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх заалт, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар  зүйлийг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит  бус дөрөвдүгээр хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

1.Малын тоо толгойн албан татварын жилд ногдуулах хэмжээг хавсралтаар тогтоож баталсугай.

2.Тогтоолыг хэрэгжүүлэн ажиллаж, хэрэгжилтийг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тайлагнахыг сумын Засаг дарга /Б.Буяннэмэх/-д үүрэг болгосугай.

3.Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит хоёрдугаар хуралдаанаар баталсан “Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг тогтоох тухай”  2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

ХУРЛЫН ДАРГА                                  Л.БААСАНЖАРГАЛ