Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦАХИР СУМЫН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

АРХАНГАЙ АЙМАГ

ЦАХИР СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр                                                                                                                                              Дугаар 12                                                                                                                             Хан-Уул

 

ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2, 18.3, Татварын ерөнхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх заалт, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, 6.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит бус дөрөвдүгээр хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

1.Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг хавсралтаар тогтоосугай.

2.Тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Д.Галбаатар/-д үүрэг болгосугай.

 

ХУРЛЫН ДАРГА                  Л.БААТАРЧУЛУУН