Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ- “Халдвар авсан иргэний хөдөлгөөнийг тогтоох зорилгоор иргэн, хуулийн этгээдээс мэдээ, мэдээлэл авах журам”

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР, ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ

ГАЗРЫН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН

ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2021 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр                                                                                                                   Дугаар А/72, А/63, А/151                                                                                                                                         Улаанбаатар хот

                                                                             

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.18 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Халдвар авсан иргэний хөдөлгөөнийг тогтоох зорилгоор иргэн, хуулийн этгээдээс мэдээ, мэдээлэл авах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэ журмыг улсын бүртгэлд бүртгэсэн өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР, ТӨРИЙН ХУУЛЬ ЦААЗЫН ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨХ

ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА

Б.ЖАРГАЛСАЙХАН

П.ОДОНБААТАР

Ж.БОЛД