Хэвлэх DOC Татаж авах
ЧУЛУУТ СУМЫН МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ  ТОГТООХ ТУХАЙ

АРХАНГАЙ АЙМАГ

ЧУЛУУТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр                                                                                                                                           Дугаар 05                                                                                                                            Жаргалант

 

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ

ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-“д”, 18.2, Татварын ерөнхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, 6.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит бус хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

1. Малын тоо толгойн албан татварын жилд ногдуулах татварын хэмжээг хавсралтаар тогтоосугай.

2. Тогтоолыг хэрэгжүүлж, татварыг төсөвт төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Б.Туул/, Татвар хураагч /Г.Баясгалан/-д даалгасугай.

 

ДАРГА                                   Б.ОТГОНБАЯР