Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦЭНХЭР СУМЫН МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР  ТОГТООХ ТУХАЙ

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН

ЦЭНХЭР СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр                                                                                                                                             Дугаар 06                                                                                                                                                  Алтан-Овоо

 

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР

ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 д , 18.3, Татварын ерөнхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, 6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Малын тоо толгойн албан татвар ногдуулах хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

2. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн 05 тоот тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

3. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Д.Галхүү/-д үүрэг болгосугай.

 

ХУРЛЫН ДАРГА                          С.УУГАНБАТ