Хэвлэх DOC Татаж авах
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2021-2022 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТ, ХАВАРЖИЛТЫН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ  ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2021 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 221

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2021-2022 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТ, ХАВАРЖИЛТЫН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ  ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Аймгийн төв, суурин газрын хүн амын 2022 оны хаврын улирлын хүнсний хэрэгцээнд зориулан бэлтгэх махны хэмжээг 1 дүгээр хавсралт, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хэмжээнд бэлтгэвэл зохих өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийн хэмжээг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах ажлыг шуурхай зохион байгуулж дор дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг дараахь албан тушаалтанд тус тус даалгасугай:

     2.1. Улсын хэмжээнд 2021-2022 онд өвөлжих болон хэрэгцээлэх малын тоог малын төрөл, сүргийн зохистой харьцаанд тохируулан аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр нэгтгэн гаргаж, дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр эдийн засгийн эргэлтэд оруулах малын тоог тодорхойлж, экспортлох төлөвлөгөө, хуваарь гарган, энэ чиглэлээр хүнсний болон хөнгөн үйлдвэрүүдтэй холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хамтран ажиллах арга хэмжээ авахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт;

     2.2. Нийслэлийн хүн амын өвөл, хаврын улирлын хүнсний хэрэгцээнд зориулан 10.0 мянган тонноос доошгүй хэмжээний махны нөөц бүрдүүлэхийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Д.Сумъяабазар нарт;

     2.3. Аймаг дундын отрын бүс нутгийн ашиглалтын хуваарь гаргах, оторлох мал сүргийг эрүүл мэндийн үзлэг, угаалга, тарилга, туулгалтад хамруулах, тууврын замд цар тахлын үеийн халдвар хамгааллын горим, дэглэмийг чанд сахиулах, халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулан, хэрэгжүүлж ажиллахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан, Мал эмнэлгийн ерөнхий газар (Б.Ганзориг)-т;

     2.4. Өвөл, хаврын улирлын малын тэжээлийн хэрэгцээ, хангамжийг харгалзан дотоодод бэлтгэсэн өвс, тэжээл, хивэгний экспортыг хязгаарлах эсэх асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд тухай бүр шийдвэрлэж ажиллахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайханд;

     2.5. Цочир хүйтрэл, их хэмжээний цас, хүчтэй салхи, цасан шуурга зэрэг цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлийн богино болон дунд хугацааны урьдчилсан мэдээ, цаг агаарын улирлын урьдчилсан төлөв байдлын талаарх мэдээ, мэдээллээр иргэд, малчдыг тогтмол хангах, өвөл, хаврын улирлын бэлчээрийн даацыг бодитой тогтоон, эрсдэлд суурилсан төлөвлөлт хийж, хэрэгжүүлж ажиллахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Н.Уртнасан, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан, Цаг уур, орчны шинжилгээний газар (С.Энхтүвшин)-т;

     2.6. Ургац хураах, тээвэрлэх бүс нутаг дахь зам, гүүрийн эвдрэл, гэмтлийг шалган тогтоож, шаардлагатай засварыг цаг алдалгүй гүйцэтгэж, цаг уурын хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэхээс өмнө техник, тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангаж, замын арчлалт, засварын ажлыг дуусгах талаар шуурхай арга хэмжээ авч ажиллахыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Л.Халтарт; 

     2.7. Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлын үед хадлан тэжээл бэлтгэл, ургац хураалтын ажилд оролцож байгаа аж ахуйн нэгж, иргэдэд халдвар хамгааллын урьдчилан сэргийлэх горим, дэглэмийг чанд мөрдүүлж ажиллахыг Эрүүл мэндийн сайд С.Энхболд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт;

     2.8. Ургац хураалт, хадлан тэжээл болон мал, мах бэлтгэлийн үед төв зам дагуу хяналтын пост тогтмол ажиллуулж, дамжуулан өнгөрүүлэх хяналт шалгалтыг шуурхай зохион байгуулах арга хэмжээ авахыг Цагдаагийн ерөнхий газар (Ж.Болд), Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар (Т.Гантулга), Мал эмнэлгийн ерөнхий газар (Б.Ганзориг)-т;  

     2.9. Хур тунадас харьцангуй багатай аймаг, орон нутагт гангийн эрсдэлийн, шаардлагатай тохиолдолд өвөлжилт, хаваржилтын нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллахыг Онцгой байдлын ерөнхий газар (Г.Ариунбуян)-т.

3. Өвөл, хаврын цаг агаарын хүндрэл, болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн үед авах хариу арга хэмжээний талаар дор дурдсан ажлыг шуурхай зохион байгуулж ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай:

     3.1. Хөдөө аж ахуйн салбарын 2021-2022 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах талаар нарийвчилсан төлөвлөгөө баталж, биелэлтэд хяналт тавих;

     3.2. Аймаг, сумын хэмжээнд орон нутгийн тусгай хэрэгцээний отрын нөөц бэлчээрийг тогтоож, хил заагийг тодорхойлон ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулан 2021-2022 оны өвөл, хаврын улиралд өөрийн аймаг, сумдын малыг оторлуулах;  

     3.3. Улсын тусгай хамгаалалттай газар болон хилийн зурвас газарт отроор өвөлжиж, хаваржих малчин өрх, малын тооны судалгааг урьдчилан гаргаж, төрийн холбогдох байгууллагын зөвшөөрлийн дагуу отроор өвөлжүүлж, хаваржуулах;

     3.4. Хадлангийн талбайг оновчтой хуваарилах, зохистой ашиглах, говийн  бүсийн болон хадлангийн нөөц багатай аймгуудад хадлан бэлтгэх талбайг гэрээгээр  ашиглуулах, малчин, мал бүхий иргэнээр байгалийн хадлан, гар тэжээл бэлтгэх ажлыг технологит хугацаанд нь чанартай гүйцэтгүүлэх, өвс, тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлэх;

     3.5. Бог малын тохироогоор дутагдаж байгаа хээлтүүлэгчийг нөхөн бүрдүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн, малын чанар сайжруулахад анхаарах;

     3.6. Малчдыг малын гаралтай бүтээгдэхүүн боловсруулах, гурил, тэжээлийн үйлдвэрүүдтэй харилцан бараа, бүтээгдэхүүн солилцох (бартер), малаа зарж борлуулахад нь арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажиллах;

      3.7. Үндэсний боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх арьс шир, ноолуурын түүхий эдийг бэлтгэх, тээвэрлэх ажлын төлөвлөгөө, хуваарь гарган хэрэгжилтийг хангах;

     3.8. Отроор нүүдэллэж байгаа малчин өрхийг тухайн нутгийн захиргааны байгууллага болон хүн, мал эмнэлгийн байгууллагад бүртгүүлэх, холбогдох мэргэжлийн байгууллагын тусламж үйлчилгээ үзүүлж ажиллах; 

     3.9. Бэлчээр дэх худаг, гар худаг болон инженерийн хийцтэй худгийг өөрийн хөрөнгөөр шинээр гаргасан иргэд, малчдын үйл ажиллагааг хөхүүлэн дэмжих, арга туршлагыг нийтийн хүртээл болгох;

     3.10. Мал бордох аж ахуйг хөгжүүлэх, хүн амын хүнсний хэрэгцээнд стандартын шаардлага хангасан шинэ мах нийлүүлж байх арга хэмжээг авах;

      3.11. Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг технологит хугацаанд нь чанартай зохион байгуулж, мал эмнэлгийн үйлчилгээний бэлэн байдал, шуурхай удирдлагаар хангаж ажиллах.

4. Хөдөө аж ахуйн салбарын 2021-2022 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах ажлыг мэргэжил, арга зүйн удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж, тогтоолыг хэрэгжүүлж дүнг 2022 оны 11 дүгээр сард багтаан улсын хэмжээнд нэгтгэн Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайханд үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.МЭНДСАЙХАН