Хэвлэх DOC Татаж авах
БУГАТ СУМЫН ХАДЛАН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАХ, ХАМГААЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ

БУГАТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2021 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр                                                                                                                    Дугаар 17                                                                                                                                          Бугын төв

ХАДЛАН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАХ, ХАМГААЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

20Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1, Газрын тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52,6 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын III  хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

1.Сумын хадлан бэлчээр ашиглах, хамгаалах журмыг хавсралтаар баталсугай.

2. Журмын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллахыг сумын Засаг дарга /А.Жамбал/-д үүрэг болгосугай.

 

ДАРГА                    Х.АМАНГАЖЫ