Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАГАС ҮРЖҮҮЛГИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015 оны 27-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЗАГАС ҮРЖҮҮЛГИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015-1-26-ны өдрийн 27-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/


2009 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 270Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 12.1.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Загас үржүүлгийн эрдэм шинжилгээний төвийг Шинжлэх ухааны академийн харьяанд байгуулан ажиллуулсугай.


2. Загас үржүүлгийн эрдэм шинжилгээний төв байгуулсантай холбогдуулан 2009 онд тус төвийн ажиллагчдын цалингийн санд шаардагдах хөрөнгийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын төсвийн багцаас санхүүжүүлж, 2010 оноос эхлэн улсын төсөвт тусгах арга хэмжээ авахыг Сангийн сайд С.Баярцогт, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Ё.Отгонбаяр нарт тус тус даалгасугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                         С.БАЯР


Боловсрол,соёл,шинжлэх 


      ухааны сайд                                                 Ё.ОТГОНБАЯР