Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015 оны 27-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсоон/

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


/ЗГ-ын 2015-1-26-ны өдрийн 27-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

2006 оны 9 дүгээр сарын 6-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 210Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


“Шинжлэх ухааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 1997 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 31 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын шинжлэх ухааны байгууллагуудын бүтцийн өөрчлөлт хийх чиглэл”-ийн “А.Улсын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвүүд” гэсэн хэсгийн 17 дугаар заалтад “-Өндөр уулын бүсийн хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн станц” гэсний дараа “-Төв аймгийн Батсүмбэр суман дахь Зөгийн аж ахуйн эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн станц” гэж нэмсүгэй.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд М.ЭНХБОЛД


Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Ө.ЭНХТҮВШИН