Хэвлэх DOC Татаж авах
ТЕХНОЛОГИЙН ИНКУБАТОР, БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭЛИЙН НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015 оны 27-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ТЕХНОЛОГИЙН ИНКУБАТОР, БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭЛИЙН НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015-1-26-ны өдрийн 27-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/


2007 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 139Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 12.1.1-ийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Шинжлэх ухааны академийн харьяанд Технологийн инкубатор, Байгалийн шинжлэлийн нэгдсэн лабораторийг тус тус байгуулан ажиллуулсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд М.ЭНХБОЛД    Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Ө.ЭНХТҮВШИН