Хэвлэх DOC Татаж авах
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН  ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИНЭЭР  ОЛГОХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр
Улаанбаатар хот

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИНЭЭР ОЛГОХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Ашигт малтмалын тухай хуульд заасан хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгохыг 2011 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл хориглосугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2011 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ