Хэвлэх DOC Татаж авах
АЖЛЫН ТАВАН ӨДӨРТЭЙ ДОЛОО ХОНОГТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр
Улаанбаатар хот

АЖЛЫН ТАВАН ӨДӨРТЭЙ ДОЛОО ХОНОГТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Бүх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 1998 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ажлын таван өдөртэй долоо хоногт шилжүүлсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Р.ГОНЧИГДОРЖ