Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БНМАУ-ын Төрийн соёрхолын тухай дүрэм, БНМАУ-ын Төрийн соёрхол хүртээх зөвлөлийн дүрэм/

БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

1991 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдөр                                                                     Дугаар 06                                                                                                Улаанбаатар хот

 

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/БНМАУ-ын Төрийн соёрхолын тухай дүрэм, БНМАУ-ын Төрийн соёрхол хүртээх зөвлөлийн дүрэм/


 

БНМАУ-ын Төрийн соёрхолын тухай дүрмийг нэгдүгээр хавсралтаар, БНМАУ-ын Төрийн соёрхол хүртээх зөвлөлийн дүрмийг хоёрдугаар хавсралтын ёсоор баталсугай.


 

БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                         П.ОЧИРБАТ