Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн тахилгатай уул, овооны тэнгэрийг тайх тахилгын ёслолын журам/

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2009 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр                                                             Дугаар 32                                                                                                        Улаанбаатар хот 

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Төрийн тахилгатай уул, овооны тэнгэрийг тайх тахилгын ёслолын журам/

 

“Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг баримтлан ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

1.“Төрийн тахилгатай уул, овооны тэнгэрийг тайх тахилгын ёслолын журам”-ыг хавсралтаар баталсугай. 

2.Энэ зарлиг гарсантай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2004 оны 57 дугаар зарлигийн 3 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай. 


 

 

                                                                МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                            Ц.ЭЛБЭГДОРЖ