Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн өмчийн мэргэжлийн урлагийн байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм/ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/495 тушаалаар хүчингүй болсон.

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/495 тушаалаар хүчингүй болсон.

МОНГОЛ УЛСЫН ГЭГЭЭРЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ 


1999 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөрДугаар 234

Улаанбаатар хотДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн өмчийн мэргэжлийн урлагийн байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэмСоёлын тухай Монгол улсын хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1.2 заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:1. “Төрийн өмчийн мэргэжлийн урлагийн байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм”-ийг хавсралтын ёсоор баталсугай.2. Энэхүү үлгэрчилсэн дүрмийг үндэслэн байгууллагынхаа дүрэм, дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулж мөрдүүлэхийг мэргэжлийн урлагийн байгууллагын дарга нарт, түүний хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж, ажиллахыг Стратегийн удирдлага, төлөвлөлтийн газрын дарга Д.Гантөмөр, Гэгээрлийн хяналтын улсын албаны дарга Н.Пүрэвжав нарт даалгасугай.САЙД А.БАТТӨР1999 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр улсын бүртгэлийн 1475 дугаарт бүртгэсэн.