Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ  /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/85 дугаар тушаалаар хассан.

/Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/85 дугаар тушаалаар хассан/.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД МОНГОЛ БАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХАМТАРСАН ТУШААЛ ТУШААЛ

2002 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр

Дугаар 263/557

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 73 дугаар зүйлийн 3 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Гадаадад оршин суугаа /оршин байгаа/ төлбөр авагчид төлбөрийн мөнгийг шийдвэр гүйцэтгэх албаны данснаас банкаар дамжуулан гадаад төлбөр тооцооны журмаар олгох, шилжүүлэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ журмыг мөрдөн ажиллаж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хурандаа Ж.Чойжанцан, Монгол банкны Хяналт шалгалтын газрын захирал Л.Чимгээ нарт даалгасугай.

 

 

 

                                                                                  ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

                                                                                  ХЭРГИЙН САЙД                                        Ц.НЯМДОРЖ

 

                                                                                  МОНГОЛ БАНКНЫ

                                                                                  ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                         О.ЧУЛУУНБАТ

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2003 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн 2098 дугаарт бүртгэв.

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН 2017 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН А/85 ДУГААР ТУШААЛААР ЭРХ ЗҮЙН ҮЙЛЧЛЭЛИЙН ХУГАЦАА ДУУССАН БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН 3 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 3.1.4 ДЭХ ХЭСЭГТ ЗААСНААР ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНД ХАМААРАХ ТУШААЛУУДЫГ УЛСЫН НЭГДСЭН БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАЖ, ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙСЭН.