Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Өртэй этгээдийн бүртгэл хөтлөх журам/ Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/85 дугаар тушаалаар хасаж, хөдөлгөөн хийсэн.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2002 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр

Дугаар 251

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 42.2- заасныг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.“Өртэй этгээдийн бүртгэл хөтлөх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай. 2. Журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх ерөнхий газар /хурандаа Ж.Чойжанцан/-д даалгасугай.

 

 

 

                                                                                               САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2009 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн 3048 дугаарт бүртгэв.

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН 2017 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН А/85 ДУГААР ТУШААЛААР ЭРХ ЗҮЙН ҮЙЛЧЛЭЛИЙН ХУГАЦАА ДУУССАН БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН 3 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 3.1.4 ДЭХ ХЭСЭГТ ЗААСНААР ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНД ХАМААРАХ ТУШААЛУУДЫГ УЛСЫН НЭГДСЭН БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАЖ, ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙСЭН.