Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗДХС-ын 2018 оны А/130 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

/ХЗДХС-ын 2018 оны А/130 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

 

2003 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр                         Дугаар 02                                     Улаанбаатар  хот                                                                                                                                      

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 104.2-ийг үндэслэн Улсын ерөнхий прокурортой зөвшилцсөний дагуу ТУШААХ НЬ:

1.“Хорих ял нь шүүхийн шийтгэх тогтоолоор хойшлогдсон ялтны засрал хүмүүжилд хяналт тавих журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, хошууч генерал Д.Сандаг-Очирт даалгасугай.

 

 

 

                                                                                САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ