Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗДХС-ын 2018 оны А/130 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

/ХЗДХС-ын 2018 оны А/130 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

 

2002 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр                                  Дугаар 311                          Улаанбаатар хот                                                                                                                                                    

 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 101 дүгээр зүйлийн 8 дахь хэсгийг үндэслэн Улсын Ерөнхий прокурортой зөвшилцсөний дагуу ТУШААХ нь:

1.“Албадан эмчлэх эмнэлгийн хамгаалалтын журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, хошууч генерал Д.Сандаг-Очирт даалгасугай.

 

 

                                                                                               САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ