Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗДХС-ын 2018.01.25-ны өдрийн 1-1/663 дугаар албан бичгээр улсын нэгдсэн бүртгэлээс хассан/

/ХЗДХС-ын 2018.01.25-ны өдрийн 1-1/663 дугаар албан бичгээр улсын нэгдсэн бүртгэлээс хассан/

 

МОНГОЛ УЛСЫН

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД, ХУУЛЬ

ЗҮЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

1993 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр                             Дугаар 338/131                  Улаанбаатар хот                                                                                                                                                                                                            ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол улсын Засгийн газрын 1993 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн 99 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэхийн тулд ТУШААХ нь:

1.“Цэргийн зориулалт бүхий тэсрэх, дэлбэрэх зүйл, хордуулах бодисын хайгуул хийх, аюулгүй болгох, устгах ажиллагааны үед мөрдөх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

 

 

                                                                  БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД

                                                                  ДЭСЛЭГЧ ГЕНЕРАЛ                                             Ш.ЖАДАМБАА

 

                                                                  ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД                                               Н.ЛУВСАНЖАВ