Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь рашаан ашиглах /

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2000 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдөр                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот

Дугаар 21

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь рашаан ашиглах

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай Монгол улсын хуулийн 27 дугаар зүйлийн 6-д заасан заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

1."Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь рашаан ашиглах журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2."Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь рашаан ашиглах журам"-ын биелэлтэд хяналт тавьж, мөрдүүлэх арга хэмжээ авч, заавар, зөвлөмжөөр хангаж ажиллахыг Байгаль орчныг хамгаалах алба /Ц.Шийрэвдамба/-д даалгасугай.

                                                                              


САЙД С.МЭНДСАЙХАН

 

2000 оны 2-р сарын 15-ны өдөр улсын бүртгэлийн 1547 дугаарт бүртгэсэн.