Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний шинжилгээ хийх журам/

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний шинжилгээ хийх журам/


2006 оны 06 дугаар сарын 21-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 195Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:


1."Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний шинжилгээ хийх журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2.Энэхүү журмын хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ажиллахыг Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газар /Ц.Банзрагч/-т үүрэг болгосугай.


САЙД И.ЭРДЭНЭБААТАР  


Улсын бүртгэлд 2006 оны 06 дугаар сарын 27-ны 2612 дугаарт бүртгэсэн