Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн хөдөлгөөнийг зохицуулах хамтарсан журам/

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД, ЗАМ, ТЭЭВЭР,

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

2007 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр                                                           Дугаар 390/180                                                                                                 Улаанбаатар хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн

хөдөлгөөнийг зохицуулах хамтарсан журам/  

 

Улсын нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2, 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь заалтуудыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн хөдөлгөөнийг зохицуулах хамтарсан журам-ыг Хавсралт 1-ээр, Улсын нисэхийн аэродромыг хамтран ашиглах журам-ыг Хавсралт 2-оор тус тус баталсугай.

2.Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн хөдөлгөөнийг зохицуулах хамтарсан журам, Улсын нисэхийн аэродромыг хамтран ашиглах журам-ыг 2007 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн тус тус мөрдсүгэй. 3.Журмуудын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Батлан хамгаалах яамны Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газар (хурандаа Б.Коля), Иргэний нисэхийн ерөнхий газар (С.Батмөнх)-т тус тус даалгасугай.

 

 

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД                                                            М.СОНОМПИЛ

 

ЗАМ ТЭЭВЭР, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД                                    Ц.ЦЭНГЭЛ

 

 

Улсын бүртгэлд 2008 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 2972 дугаарт бүртгэсэн.