Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Гадаадын иргэнийг саатуулах байрны дотоод журам/ Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017-01-26 өдрийн А/15 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017-01-26 өдрийн А/15 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2011 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр                                                                         Дугаар 122                                                                                                          Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 36 дүгээр зүйлийн 36.7 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

 

1.Гадаадын иргэнийг саатуулах байрны дотоод журам-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газрын дарга Д.Мөрөнд даалгасугай.

 

                                                                                                           САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2011 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 3286 дугаарт бүртгэв.