Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Барьцаа гаргуулах, буцаан олгох, барьцааны хэмжээг тогтоох журам/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2011 оны 3 дугаар

сарын 23-н өдрийн 3232 дугаарт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

 

2011 оны 3 дугаар                                                                                                                                                                                                                                            Улаанбаатар

сарын 21-ний өдөр                                                                                                       Дугаар 52                                                                                                                           хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3.4 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.“Барьцаа гаргуулах, буцаан олгох, барьцааны хэмжээг тогтоох журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газрын дарга Д.Мөрөнд даалгасугай.

 

 

 

                                                                                       САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ