Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАРИМ ТУШААЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЗАРИМ ТУШААЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ


1998 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 53Байгаль орчны сайдын зөвлөлийн 1996 оны 33 дугаар хуралдааны шийдвэр, "Албаны дүрэм батлах тухай" Байгаль орчны сайдын 1997 оны 24 дүгээр тушаалын хавсралтын 2 дугаар зүйлийн 8-д заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:


Байгаль орчны хяналтын улсын хорооны даргын болон Байгаль сайдын тушаалыг хавсралтын ёсоор хүчингүй болсонд тооцсугай.


                                                  САЙД                                                                Ц.АДЪЯАСҮРЭН 


                                              МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ1998 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр улсын бүртгэлийн 118 дугаарт бүртгэсэн.