Хэвлэх DOC Татаж авах
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ


2007 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 463Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 11.6, 11.12-ийг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. Дээд боловсролын байгууллага, үндэсний хэмжээний музей, номын санг эрдэм шинжилгээний байгууллагын зэрэглэлд хамааруулах үнэлгээний үзүүлэлтийг хавсралт ёсоор баталсугай.


2. Энэхүү үнэлгээний үзүүлэлтийг үндэслэн эрдэм шинжилгээний байгуул¬лагын зэрэглэлд хамааруулах дээд боловсролын байгууллага, үндэсний хэмжээний музей, номын санг тогтоох арга хэмжээг Мэргэжлийн боловсролын газар, Соёл, урлагийн газартай хамтран 2008 оны 1 дүгээр улиралд багтаан хэрэгжүүлэхийг Шинжлэх ухаан, технологийн газрын дарга Б.Энхтүвшинд даалгасугай.


                                                 САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ө.ЭНХТҮВШИН


Улсын бүртгэлийн 2007 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 2826 дугаарт бүртгэсэн