Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Полихлорт бифенилийн бүртгэл хөтлөх, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, устгах, импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээ

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД,

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

 
   

2012 оны 01 сарын 11-ний өдөр                                                                    Дугаар А-17/16                                                                    Улаанбаатар хот

 

Журам батлах тухай

 

 

            Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

 

1.“Полихлорт бифенилийн бүртгэл хөтлөх, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, устгах, импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

 

2.Энэхүү журмыг холбогдох газарт хүргүүлэх, сурталчлах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг /Химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны дарга Л.Жаргалсайхан/-д үүрэг болгосугай”

 

 

                     БАЙГАЛЬ ОРЧИН,                                                                         ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН

         АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН                                                                            САЙД

                                                                                      САЙД

 

                                                                                       Л.ГАНСҮХ                                                                         С.ЛАМБАА

 

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2012 оны 4 сарын 10-ны өдрийн 3313 дугаарт бүртгэв.