Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗДХС 2016.10.07-ны А/62-р тушаалаар хүчингүй болсон

/ХЗДХС 2016.10.07-ны А/62-р тушаалаар хүчингүй болсон/

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ

 

 

2013 оны 5 дугаар                                                                                                                                                                                                                                             Улаанбаатар

сарын 31-ний өдөр                                                                                                      Дугаар А/121                                                                                                                      хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 7дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүйн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /О.Алтангэрэл/, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга / бригадын генерал Б.Билэгт/-д тус тус даалгасугай.

3.Энэ тушаал батлагдан гарсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2007 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 159 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

4.Энэ журмыг 2013 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

                                                                                                    САЙД                                     Х.ТЭМҮҮЖИН

 

/ХЗДХС-ын 2016-10-07-ны А/62-р тушаалаар хүчингүй болсон./