Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015 оны 13-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны  5 дугаар                                                                                                                                                                                                       Улаанбаатар
сарын 30-ны  өдөр                                                                                                Дугаар 203                                                                                              хот

                                                        
                                                
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

/ЗГ-ын 2015 оны 13-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/


Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

“Засгийн газар хоорондын комиссуудын Монголын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай” Засгийн газрын 2012 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 88 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Засгийн газар хоорондын комиссуудын Монголын хэсгийн удирдах бүрэлдэхүүн”-ий 25 дугаар хэсэгт “Дарга-Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга” гэснийг “Дарга-Зам, тээврийн сайд” гэж өөрчилсүгэй.

 

 


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                           Н.АЛТАНХУЯГ

 


Гадаад харилцааны сайд                                                                 Л.БОЛД