Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015 оны 13-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны 10 дугаар                                                                                                                                                                                                        Улаанбаатар
сарын  19-ний өдөр                                                                                                  Дугаар 349                                                                                           хот


                                                         

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

/ЗГ-ын 2015 оны 13-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/


Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

“Засгийн газар хоорондын комиссуудын Монголын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай” Засгийн газрын 2012 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 88 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Засгийн газар хоорондын комиссуудын Монголын хэсгийн удирдах бүрэлдэхүүн”-д дор дурдсан агуулга бүхий нэмэлтийг оруулсугай:

 

“35. Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны Монгол, Польшийн Засгийн газар хоорондын хамтарсан комиссын Монголын хэсэг Дарга-Эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайд” гэж нэмсүгэй.

 


                                                
       
Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                               Н.АЛТАНХУЯГ

 


Гадаад харилцааны сайд                                                     Л.БОЛД