Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ган, цөлжилт, хуурайшилтын зэрэглэл тогтоох болон энэ үед мөрдөх усны нөөцийн менежментийн/

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

 

              2013 оны 03 дугаар
              сарын 01-ний өдөр                                                                           Дугаар А-66                                                                                    Улаанбаатар хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ган, цөлжилт, хуурайшилтын зэрэглэл тогтоох болон энэ үед мөрдөх
усны нөөцийн менежментийн/

 

 

“Усны тухай” хуулийн 23.3 дахь хэсгийг  үндэслэн ТУШААХ нь:

 

1. ”Ган, цөлжилт, хуурайшилтын зэрэглэл тогтоох болон энэ үед мөрдөх усны нөөцийн менежментийн журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

 

2. Энэхүү журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Сав газрын захиргаа, Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

                           САЙД                                                С.ОЮУН