Хэвлэх DOC Татаж авах
“БУЯНТ-УХАА 1” ХОРООЛЛЫН ОРОН СУУЦАНД ИРГЭДЭЭС ЗАХИАЛГА АВАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2014 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 36

                                                       

“БУЯНТ-УХАА 1” ХОРООЛЛЫН ОРОН СУУЦАНД ИРГЭДЭЭС

ЗАХИАЛГА АВАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.5 дахь заалт, Улсын Их Хурлын 2010 оны 36 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

“Засгийн газраас зорилтот бүлгийн иргэдийг орон сууцаар хангах хөтөлбөрийн хүрээнд баригдсан “Буянт-Ухаа 1” хорооллын орон сууцанд иргэдээс захиалга авах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай. /Энэ журамд ЗГ-ын 2014-6-18-ны өдрийн 197-р тогтоолоор нэмэлт, ЗГ-ын 2015-12-21-ний өдрийн 508-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                 Н.АЛТАНХУЯГ

Монгол  Улсын  сайд,

Засгийн газрын Хэрэг

эрхлэх  газрын  дарга                                              Ч.САЙХАНБИЛЭГ