Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2006  оны  04  сарын 06  өдөр                                                                                                                                                                                   Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН САНСРЫН ХАМТЫН

АЖИЛЛАГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА (APSCO)-ЫН

КОНВЕНЦИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

           

            1 дүгээр зүйл. 2005  оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр БНХАУ-ын Бээжин хотноо гарын үсэг зурсан Ази, Номхон далайн сансрын хамтын ажиллагааны байгууллага (APSCO)-ын конвенцийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Ц.НЯМДОРЖ