Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 05 сарын 04 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

“АЧААГ ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХЭД ХИЙХ

ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН НӨХЦӨЛИЙГ

УЯЛДУУЛАХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН

КОНВЕНЦИ”-Д НЭГДЭН ОРСНЫГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. 1982 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр Женев хотноо гарын үсэг зурсан “Ачааг хилээр нэвтрүүлэхэд хийх хяналт, шалгалтын нөхцөлийг уялдуулах тухай олон улсын конвенци”-д Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Ц.НЯМДОРЖ