Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 05 сарын 04 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

“ДААЦЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ ТУХАЙ 1966

ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН 1988
 ОНЫ ПРОТОКОЛ”-ЫГ СОЁРХОН
 БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. 1988 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр Лондон хотноо гарын үсэг зурсан “Даацын тэмдэглэгээний тухай 1966 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны протокол”-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Ц.НЯМДОРЖ