Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 05 сарын 04 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

“ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

ТУХАЙ 1974 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН
1988 ОНЫ ПРОТОКОЛ”-ЫГ СОЁРХОН БАТЛАХ

ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. 1988 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр Лондон хотноо гарын үсэг зурсан “Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 1974 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны протокол”-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Ц.НЯМДОРЖ