Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 05 сарын 04 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

“ДАЛАЙГ ХӨЛӨГ ОНГОЦНООС

БОХИРДУУЛАХААС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ
 1973 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИД

НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1997 ОНЫ ПРОТОКОЛ”-ЫГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. 1997 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр Лондон хотноо гарын үсэг зурсан “1978 оны протоколоор өөрчлөлт оруулсан, Далайг хөлөг онгоцноос бохирдуулахаас сэргийлэх тухай 1973 оны олон улсын конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 1997 оны протокол”-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Ц.НЯМДОРЖ