Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 05 сарын 04 өдөр                                                                                                                                                                                         Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

“ДАЛАЙН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН

ТУХАЙ КОНВЕНЦИД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ,

ӨӨРЧЛӨЛТ”-ИЙГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. 1991 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдөр баталсан “Далайн олон улсын байгууллагын тухай конвенцид оруулах нэмэлт, өөрчлөлт”-ийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Ц.НЯМДОРЖ