Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 05 сарын 04 өдөр                                                                                                                                                                                         Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

“ОЛОН УЛСЫН АГААРЫН ТЭЭВРИЙГ

ЛИБЕРАЛЧЛАХ ТУХАЙ ОЛОН ТАЛТ

ХЭЛЭЛЦЭЭР”-ИЙН “ЗӨВХӨН

 АГААРААР АЧАА ТЭЭВЭРЛЭХЭД

ХЭРЭГЛЭХ ТУХАЙ  НЭМЭЛТ,

ӨӨРЧЛӨЛТ”-Д НЭГДЭН ОРСНЫГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. “Олон улсын агаарын тээврийг либералчлах тухай олон талт хэлэлцээр”-ийн “Зөвхөн агаараар ачаа тээвэрлэхэд хэрэглэх тухай нэмэлт, өөрчлөлт”-д Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Ц.НЯМДОРЖ