Хэвлэх DOC Татаж авах

 

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 05 сарын 10 өдөр                                                                                                                                                                                         Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

“ГААЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ, МОДЕРНИЗАЦИ

ТӨСӨЛ”-ИЙН ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2007 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр байгуулсан “Гаалийн шинэчлэл, модернизаци төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Ц.НЯМДОРЖ