Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 08 сарын 16 өдөр                                                                                                                                                                                       Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

 “УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ

 ХЯНАХ СИСТЕМ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ

БОЛОН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН

ТОХИРОЛЦООНЫ БАРИМТ БИЧГИЙГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Экспорт-Импорт банкны хооронд 2007 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр байгуулсан  “Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнийг хянах систем” төслийн зээлийн гэрээ болон Засгийн газар хоорондын тохиролцооны баримт бичгийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН