www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Биечилсэн хамгаалалтын/


ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ
 2014 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр                                                
Улаанбаатар хот

Дугаар А/204

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, 21 дүгээр зүйлийн 21.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Биечилсэн хамгаалалтын журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн өрөнхий газрын дарга /Ө.Энхтөр/-ддаалгасугай.

САЙД                                          Х.ТЭМҮҮЖИН

/ХЗДХС-ын 2017 оны А/238, 2021 оны А/78-р тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт  орсон/