www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ТООЛЛОГО ЯВУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ТООЛЛОГО ЯВУУЛАХ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр                                                       Дугаар А/220                                         Улаанбаатар хот                                                                                  

Галт зэвсгийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.“Иргэн, хуулийн этгээдийн өмчлөлд байгаа галт зэвсгийн тооллого явуулах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газар /тэргүүн комиссар Р.Чингис/-т даалгасугай.

3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2001 оны 223 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                                                  САЙД                                               Д.ДОРЛИГЖАВ