www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ / галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтын/


ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

ДАРГЫН ТУШААЛ

2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр                     Дугаар А/72                        Улаанбаатар хот